Wool Blend Rugs


Munuka Charcoal Rug

Munuka Charcoal Rug

From $599.00

Munuka Ivory Rug

Munuka Ivory Rug

From $599.00

Munuka Natural Rug

Munuka Natural Rug

From $599.00

Munuka Silver Rug

Munuka Silver Rug

From $599.00

Munuka Steel Rug

Munuka Steel Rug

From $599.00

Mazua Smoke Rug

Mazua Smoke Rug

From $329.00

Quinga Pattern Rug

Quinga Pattern Rug

From $329.00

Metete Blue Rug

Metete Blue Rug

From $299.00

Metete Natural Rug

Metete Natural Rug

From $299.00

Maun Ivory Rug

Maun Ivory Rug

From $329.00

Inyati Flatwoven Rug

Inyati Flatwoven Rug

From $329.00

Sekoma Bone Rug

Sekoma Bone Rug

From $349.00

Mabule Flatwoven Rug

Mabule Flatwoven Rug

From $299.00

Sankuyo Flatweave Rug

Sankuyo Flatweave Rug

From $479.00